Murované stavby

Tradičný a najčastejšie používaný spôsob výstavby rodinných domov je výstavba z murovacích prvkov minerálneho pôvodu. Svoju popularitu murované domy tak získali vďaka svojim vlastnostiam ako odolnosť, tvárnosť a pevnosť, ale aj vďaka neobmedzenému výskytu základných surovín ako piesok, štrk, hlina a íl.

Naša firma odporúča klientom materiály, ktoré sú vyrobené z prírodných surovín s ohľadom na ekológiu: TEHLU alebo YTONG.

Tehla patrí medzi tradičné stavebné materiály a dodnes je najpoužívanejším stavebným materiálom na Slovensku. Moderná porézna tehla vďaka technologickému pokroku dosahuje pri zachovaní pevnostných charakteristík, dobrých zvukovoizolačných a akumulačných vlastností aj uspokojivé tepelnotechnické vlastnosti. Moderné veľkoformátové tehly určené pre obvodové konštrukcie sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré sú výsledkom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania.

YTONG je vhodným stavebným materiálom od pivnice až po strechu - pre novostavby a rekonštrukcie.

Tepelná izolácia - Váš dom je optimálne izolovaný bez prídavnej izolácie. Šetrí to energiu, chráni životné prostredie a vytvára pohodu.

Pórobetón YTONG zabezpečuje vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu, čím je postarané o zdravú vnútornú klímu. Zvuková izolácia

Hluk dopravy z ulice a hudba od susedov je účinne odtienená, čo je predpokladom pre nerušené a pokojné bývanie.Protipožiarna ochrana

Pórobetón sa vyrába výlučne z minerálnych surovín a preto je nehorľavý. Ako mimoriadne dobrý izolant sa používa na výstavbu protipožiarnych stien.